CE-märkning - EN 1090-1

Från och med den 1 juli 2014 ska bärverksdelar i stål och aluminium som levereras till en byggarbetsplats vara CE-märkta. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med standarden EN 1090-1.

BE Group Sverige AB har sedan mars 2013 ett certifikat för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1.
Detta innebär att BE Group Sverige AB har rätt att CE-märka de produkter som hanteras och produceras i anläggningarna i Norrköping och Malmö genom kapning, termisk skärning, borrning, slungrensning och grundmålning enligt EN 1090-2 (stål) resp. EN 1090-3 (aluminium).

Certifikatet för BE Group Sverige AB har utfärdats av SP.

Här kan ni ladda ner gällande certifikat och dokument avseende BE Group Sverige AB.

Certifikat EN 1090 (pdf)

Mer information om CE-märkning
Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning för att få säljas inom EU. Detta enligt EU:s byggproduktförordning. Syftet med detta nya regelverk är att underlätta handel av byggprodukter mellan EU-länderna (samt i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Lichtenstein).

För bärverksdelar av stål och aluminium har övergångsperioden förlängts, dessa produkter måste CE-märkas enligt EN 1090-1 senast den 1 juli 2014.

Genom att CE-märka sina byggprodukter visar man att man använder standardiserade metoder för att bedöma och beskriva byggprodukternas väsentliga egenskaper, exempelvis toleranser för dimensioner och form, svetsbarhet och brottgräns.


Kontakt
För mer information om BE Group och certifieringen enligt EN 1090-1 vänligen kontakta:
Emilie Karlsson
Kvalitets- & miljöansvarig
BE Group Sverige AB
Box 6054, 600 06 Norrköping
Växel: 011-415 35 00
Direkt: 011-415 36 21
emilie.karlsson@begroup.se

 


 
E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "CE-märkning - EN 1090-1".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: