Právní upozornění

Právní upozornění

Copyright 2007 BE Group, není-li výslovně uvedeno jinak. Všechna práva vyhrazena.   BE Group a názvy produktů BE Group zde uvedené jsou ochranné či registrované známky BE Group. Jména firem či produktů uvedená či zobrazená na www.begroup.cz mohou být ochranné známky jejich vlastníků.

Nežli začnete užívat této webové stránky, seznamte se prosím s následujícími smluvními podmínkami. Pokud tyto podmínky nejsou pro vás přijatelné, nemůžete tuto webovou stránku a její obsah využívat.

Tato webová stránka obsahuje dokumenty, tiskoviny a obrazový materiál BE Group. Web se může během času bez upozornění měnit podle uvážení BE Group. Nemáte povoleno jakkoli měnit, upravovat či modifikovat obsah webových stránek ani jakýchkoli textových a obrazových materiálů BE Group.

BE Group neposkytuje žádnou záruku, že přístup k webové stránce bude nepřerušený či bez závad. BE Group dále neposkytuje žádné záruky za tiskové ani obrazové materiály na webových stránkách, a to ani záruky výslovné ani implikované včetně implikovaných záruk za obchodovatelnost či vhodnost pro vybraný účel. Spoelčnost BE Group v žádném případě neručí za žádné ztráty či škody plynoucí z užívání webové stránky a textových či obrazových materiálu na ní.

BE Group nenese žádnou odpověnost za jiné webové stránky, na které se můžete dostat z našich webových stránek. Tyto odkazy poskytujeme jeno pro vaše pohodlí a neznemená to, že BE Group za tyto odkazy ručí či je doporučuje. Kromě toho je odpovědností každého uživatele, aby se sám chránil před počítačovými viry, červy, trójskými koňmi a dalšími riziky.

S otázkami týkajícími se tohoto právního upozornění se obraťte na BE Group.

Poslat tuto stranu e-mailem
Chystáte se odeslat stránku e-mailem "Právní upozornění".
Vyplňte níže uvedený formulář a klikněte na odeslat.
Vaše jméno:
 
E-mail Vašich přátel: