BE Group Poland

Gdynia
BE Group Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, Poland
Visitors address: ul. Hutnicza 40
Phone: +48 58 6694 100
Fax:       +48 58 6694 136

 

GPS coordinates Gdynia:
N 54,5539°      E 18,4469°
N 54°33.234'   E 18°26.814'
N 54°33'14,0''  E 18°26'48,8''

 
Trebaczew
BE Group Sp. z o.o.
Oddział Produkcyjny w Trębaczewie
ul.Przemysłowa 1
98-355 Trębaczew
Visitors address:
Phone: +48 43 33 30 004
Fax: +48 43 84 14 903

GPS coordinates Trębaczew:
N 51.11389°   E 18.87278°
N 51° 6.833'    E 18° 52.367'
N 51° 6' 50"     E 18° 52' 22"


Contact sales

Sales Manager
Kamil Wąsiński                +48 609 960 236

                                   kamil.wasinski@begroup.pl


Sales
Mateusz Soliwoda            +48 609 960 210

                                    mateusz.soliwoda@begroup.pl

Sales
Dariusz Gagatek               +48 609 960 147

                                    dariusz.gagatek@begroup.pl


 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000006520; nr NIP 958-12-60-108
Wysokość kapitału zakładowego: 6.743.552,20 zł


working time:  8.00 to 16.00 (monday - friday)

 

Managing Director
Mariusz Paluch                         mariusz.paluch@begroup.pl

 

BE Group headoffice Eastern and Central Europe
BE Group AB (publ)
Box 225
Spadegatan 1
201 22 Malmö, Sweden
Visitors address:
Phone: +46 40 38 42 00
Fax: +46 40 38 41 11