Keskkondlikud teemad

Transport

Be Group’i eesmärgiks on järjepidevalt kasvatada mere- ja raudteetranspordi osakaalu toormaterjali transpordi vallas. Kõige rohkem saab BE Group mõjutada keskkonnasõbralikku transpordivalikut klientidele toodangu transportimisel ja näiteks Rootsi kasutavad kõik BE Group’i veokid keskkonnasõbralikku diislit.

Energiakulu

Ajavahemikus 2209 kuni 2011 vähendas BE Group iga müüdud tonni materjali tootmise energiakulu 75-lt kWh-lt 47le.

Emissioonid

BE Group’i tootmine põhjustab piiratud määral emissioone ja seda peamiselt Malmös ja Norrköpingus Rootsi ning Lahtis ja Turkus Soomes, kus toodete värvimisel ja pritsimisel kasutatakse kõrge effektiivsusega lahustite ja tolmu filtreerimisprotsessi.

Jäätmekäitlus

2011.aastal tekitas BE Group iga müüdud tonni materjali tootmisel kõigest 35kg mittetaaskasutatavaid jäätmeid ja seega saatis 98% tootmis- ja transpordijäätmetest taaskasutusringlusesse.


 

Saada see lehekülg E-kirjaga
Olete saatmas lehekülge E-kirjaga "Keskkondlikud teemad".
Täitke allpool olev blankett ja vajutage saada
Teie nimi:
 
Teie sõbra E-kirja aadress: