Põhiandmed

Müük 2017: 4,348 miljonit SEK                      

Põhitegevuse kasum:  57 miljonit SEK    

Töötajate arv:   700 (2017)

Ettevõte tegutseb: Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ning Tšehhis. Peakontor:  Malmö, Rootsi

 

Aastast 2006 on BE Group AB noteeritud Nasdaq OMX Stockholmi börsil.

 

Saada see lehekülg E-kirjaga
Olete saatmas lehekülge E-kirjaga "Põhiandmed".
Täitke allpool olev blankett ja vajutage saada
Teie nimi:
 
Teie sõbra E-kirja aadress: