Laatu ja ympäristö


 

Hoidamme velvoitteemme vastuullisesti

BE Group -konsernin laatujärjestelmä

Olemme tehneet laatutyötä aktiivisesti 1990-luvulta saakka. Konsernin laadunjohtamisjärjestelmä on SP-sertifioitu (SS-EN ISO 9001:2008). Päivittäisessä työssämme noudatamme lisäksi sisäistä laatujärjestelmää. Sen avulla varmistamme, että asiakas saa sitä, mitä kutsumme ”oikeaksi laaduksi” ja mitä lupaamme jokaiselle asiakkaallemme:

• Olemme luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani.
• Tuotteemme täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja odotukset.
• Työntekijämme vastaavat aina asiakkaidemme vaatimuksiin ja odotuksiin tekemällä asiat oikein alusta lähtien.
• Koko henkilöstömme osallistuu laatutyöhön.
• Kehitämme laatujärjestelmäämme jatkuvasti.

Ympäristövastuu

Toimimme arvoketjussa terästuottajien ja asiakkaiden välissä, joten ympäristövastuumme liittyy pääasiassa tavarakuljetuksiin. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme laitostemme energiankulutukseen, päästöihin ja kierrätykseen liittyvissä asioissa.

94 prosenttia (2016) BE Groupin kokonaismyynnistä tulee ympäristösertifioiduista yksiköistä. Tavoitteenamme on kasvattaa tätä osuutta entisestään.

BE Group Oy Ab:n laatujärjestelmä

BE Group Oy Ab on edelläkävijä terästukkuliikkeiden laatujärjestelmien kehittäjänä, mistä osoituksena ovat yrityskohtainen TLT-hyväksyntä ja ISO 9002 -laatusertifikaatti jo vuonna 1992.

Yhtiömme SFS-EN ISO 9001:2008 -sertifikaatti kattaa teräs- ja alumiinituotteiden hankinnan, myynnin, varastoinnin ja esikäsittelypalvelut Lahden, Turun ja Lapuan teräspalvelukeskuksissa. Olemme ensimmäinen terästukkukauppa Suomessa, jolle tämä sertifikaatti on myönnetty tässä laajuudessa.

Laatutavoitteemme korostavat rooliamme luotettavana ja pitkäjänteisenä yhteistyökumppanina. Asiakkaidemme luottamus kykyymme tuottaa ensiluokkaista palvelua on meille elintärkeä. Päivittäisessä työssä laadusta vastaavat kaikki työntekijämme.

BE Group Oy Ab:n ISO 9001:2008 -sertifikaatti (pdf)

 

BE Group Oy Ab:n laatupolitiikka

• Olemme uskottava ja luotettava yhteistyökumppani. Ratkaisumme ja palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeita ja pyyntöjä. Täytämme nämä tarpeet ja pyynnöt toimimalla oikein alusta alkaen. Näin varmistamme oikean laadun.

• Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme valmiuksia vastata asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin.

• Koko henkilöstö osallistuu laadunvarmistustyöhön. Oikea laatu syntyy tekemällä tiivistä yhteistyötä.

• Tarkistamme ja arvioimme laadunvarmistusohjelmaamme jatkuvasti, jotta pystymme kehittämään oikean laadun käsitettä.

 

Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuumme määritellään konsernin jatkuvasti päivitettävässä ympäristövastuupolitiikassa. Ympäristövastuun periaatteet on selostettu yksinkertaisesti, jotta jokainen työntekijä ymmärtää, miten juuri hän päivittäisessä työssään voi vaikuttaa yhtiön ympäristövaikutukseen.

Ympäristöpolitiikassamme toteamme muun muassa, että meidän pitää:

• täyttää vähintään lainsäädännön ja paikallisten viranomaisten asettamat vaatimukset
• säästää energiaa ja luonnonvaroja
• kehittää jatkuvasti ympäristötoimintaamme ja ehkäistä vahingollisia ympäristövaikutuksia. Mittaamme ympäristövaikutuksia jatkuvasti.
• pienentää laitostemme jäte- ja päästömääriä
• hyödyntää ja edistää mahdollisuuksia ympäristöparannuksien tekemiseksi investointien sekä prosessien ja laitosten muutostoimenpiteiden yhteydessä
• ylläpitää korkeaa osaamistasoa järjestämällä säännöllisesti ympäristöasioihin liittyvää koulutusta
• dokumentoida ja viestiä ympäristövastuustamme henkilöstölle sekä tiedottaa siitä ulkoisille sidosryhmillemme avoimesti ja asiallisesti
• varautua ympäristöonnettomuuksiin

 

Ympäristön suojelun pääosa-alueet

Tavaraliikenne
Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kiskoilla ja vesillä kulkevien tavaratoimitusten osuutta. Silloin, kun se ei ole mahdollista, käytämme maantiekuljetuksia. Konsernilla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaille lähteviin kuljetuksiin. Ruotsissa käytämme kaikissa kuljetuksissa ympäristömerkittyä diesel-polttoainetta.

Energiankulutus
Pyrimme jatkuvasti pienentämään energiankulutusta toimipisteissämme. Muun muassa korvaamalla öljyn ja kaasun käytön kaukolämmityksellä olemme pystyneet laskemaan kokonaisenergiankulutustamme 75 kilowattitunnista 47 kilowattituntiin myytyä tonnia kohti vuodesta 2009 vuoteen 2011.

Päästöt
Oma toimintamme tuottaa vähän päästöjä. Päästöjä syntyy etupäässä teräspalvelukeskuksissa, joissa tehdään maalausta ja sinkopuhdistusta (Turku sekä Ruotsin Malmö ja Norrköping). Maalauksessa syntyvät höyryt imeytetään ja hävitetään samoin kuin sinkopuhdistuksessa ja leikkaamisessa syntyvä pöly suodatetaan erittäin tehokkaasti ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Sivutuotteiden käsittely
Toiminnastamme syntyvät sivutuotteet ovat pääasiassa metallia, puuta ja pahvia. Ne lajitellaan ja kierrätetään mahdollisimman tarkasti. Vuonna 2016 sivutuotteita syntyi myytyä tonnia kohti 75 kiloa, josta 96 prosenttia voitiin kierrättää.

BE Group Oy Ab:n ympäristöjärjestelmä

BE Group Oy Ab:n ympäristöjärjestelmälle vuonna 2002 myönnetty sertifikaatti varmentaa, että yhtiön ympäristöjärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 14001:2004 -standardin vaatimukset.

Ympäristöjohtaminen on kiinteä osa toimintaamme. Se tarkoittaa, että asetamme perustavien ympäristöselvitysten, ympäristöpolitiikkamme, ympäristönäkökohtien tunnistamisen ja arvioinnin pohjalta lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Nämä puretaan paikallisiksi toimintasuunnitelmiksi, joita arvioimme säännöllisesti.

Keräämällä järjestelmällisesti asia- ja numerotietoa voimme entistä tehokkaammin johtaa ympäristötyötämme.

Olemme luoneet perustan ympäristöjohtamisemme kehittämiseksi. Seuraava haasteemme on tehdä jatkuvia, mitattavia parannuksia ja nostaa ympäristönsuojelun tasoa.

 

BE Group Oy Ab:n ympäristöpolitiikka

• Minimitavoitteemme on noudattaa ympäristölainsäädännön ja paikallisten viranomaisten määräyksiä.

• Vähennämme energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta.

• Parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ja pienennämme ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Seuraamme ja tarkistamme ympäristötyömme edistymistä säännöllisesti.

• Vähennämme jätteitä, päästöjä ja hukkaa teräspalvelukeskuksissamme ja toimipaikoissamme.

• Etsimme ja edistämme mahdollisuuksia tehdä prosesseihimme ja laitteisiimme ympäristöparannuksia niihin kohdistuvien investointien ja muutosten yhteydessä.

• Pidämme yllä korkeaa ympäristöasioiden tuntemusta huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta.

• Dokumentoimme ja viestimme ympäristötyöstämme henkilöstöllemme. Annamme avointa ja asiallista tietoa ulkoisille sidosryhmille.

• Meillä on asianmukainen valmius käsitellä ympäristövahinkoja ja tahattomia ympäristöpäästöjä.

Lähetä sivu sähköpostilla
Olet lähettämässä sivua "Laatu ja ympäristö".
Täytä alla oleva lomake ja paina ”lähetä”.
Nimesi:
 
Ystäväsi sähköpostiosoite: