BE Group Q2/2016: Parantunut tulos ja edelleen vahva kassavirta

20. heinäkuuta 2016
  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 5 prosenttia 1 047 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 104).
  • Varsinaisen liiketoiminnan operatiivinen tulos nousi 21 miljoonaan kruunuun (12). 
  • Liiketulos kasvoi 31 miljoonaan kruunuun (10). 
  • Tulos verojen jälkeen oli 19 miljoonaa kruunua (–13). 
  • Kassavirta operatiivisesta liiketoiminnasta oli 36 miljoonaa kruunua (–28). 
  • Osakkeiden määrä väheni osakekannan uudelleenjaon jälkeen, missä 1 uusi osake vastasi 20 olemassa olevaa osaketta. 
  • Keskimääräinen osakekohtainen tulos oli 1,47 kruunua.

BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi osavuosikatsausta:

Katsaus ensimmäiseen vuosineljännekseen
Vuoden 2016 toisella neljänneksellä hintojen ja katteiden paranemisen vaikutukset näkyivät. Vuoden 2015 lopussa tapahtunut jyrkkä hintojen lasku johti kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalampaan keskimääräiseen hintatasoon. Tällä oli negatiivinen vaikutus toisen neljänneksen liikevaihtoon, mutta korkeamman käyttökatteen ansiosta varsinaisen liiketoiminnan operatiivinen tulos kuitenkin nousi 21 miljoonaan kruunuun (12).

Katteiden paranemisen lisäksi hintojen elpyminen paransi konsernin tulosta. Asteittain parantunut hintataso nosti varaston arvon 10 miljoonaan kruunuun (–2). Liiketulos oli 31 miljoonaa kruunua (10).

Kysynnän arvioidaan pysyneen vakaana tai hieman nousseen. Ruotsin ja Puolan toimitetut tonnit olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Suomessa ja Baltiassa volyymi kasvoi merkittävästi 11 prosentilla. Kasvu Suomessa ja Baltiassa oli niin vahvaa, että matalammista keskimääräisistä hinnoista huolimatta liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Tšekissä ja Slovakiassa tappiollisten toimintojen sulkeminen johti toimitettujen tonnien puolittumiseen, mikä vähensi koko konsernin toimitettuja tonneja. Tästä johtuen konsernin yhteenlaskettu liikevaihto laski 5 prosenttia 1 047 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 104).

Positiivinen tulos ja hyvä käyttöpääoman hallinta johtivat siihen, että kassavirta pysyi positiivisena. Kassavirta operatiivisesta liiketoiminnasta vuoden toisella neljänneksellä oli 36 miljoonaa kruunua (–28). Viimeisen 12 kuukauden kassavirta on 76 miljoonaa kruunua.  

Rakenne- ja organisaatiomuutos
Aiemmin ilmoitettu Tšekin ja Slovakian tappiollisten toimintojen sulkeminen jatkui suunnitellusti. Slovakian liiketoimintayksikkö suljetaan, ja hiiliteräslevyn ja alumiinin myynti lopetetaan Tšekissä. Kyseiset varastot myytiin loppuun toisen neljänneksen aikana ja henkilöstöä vähennettiin. Paikallinen henkilöstö on osallistunut esimerkillisesti prosessin onnistumiseen. Uudelleenjärjestely, jonka kustannukset olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana –45 miljoonaa kruunua, viimeistellään vuoden 2016 toisen puoliskon aikana.

Konsernin liiketoimintamalliin perustuva uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön vuoden toisen neljänneksen aikana. Organisaatiouudistuksen ja Tšekin ja Slovakian uudelleenjärjestelyn jälkeen konserni toimii seuraavalla rakenteella: 

  • Ruotsi ja Puola -liiketoimintayksikkö vastaa konsernin toiminnoista Ruotsissa ja Puolassa ja vastaa näiden kahden liiketoimintayksikön toiminnoista jakelussa ja tuotannossa.
  • Suomi ja Baltia -liiketoimintayksikkö vastaa konsernin toiminnoista Suomessa ja Baltiassa ja toimii kolmena eri liiketoimintayksikkönä: Jakelu Suomi, Jakelu Baltia ja Tuotanto Suomi.
  • Tšekin ja Slovakian uudelleenjärjestelyn ajan näiden yksiköiden toiminta raportoidaan emoyhtiön alla kohdassa ”Consolidated Items”.

Toisen neljänneksen aikana BE Group rekrytoi uuden hankintajohtajan, joka kuuluu konsernin johtoryhmään ja vastaa konsernin hankintastrategian toimeenpanosta.

Näkymät
Teräksen hintatason odotetaan nousevan hieman vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla heinä- ja elokuun lomakauden takia. Uudelleenjärjestelyn ja uuteen organisaatiorakenteeseen liittyvien kehittämistoimien odotetaan jatkuvan suunnitellusti ja parantavan asteittain konsernin tulosta.

Anders Martinsson,
konsernijohtaja

Lisätietoja
Anders Martinsson, konsernijohtaja
puh. +46 (0) 706 21 0222
anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, talousjohtaja
puh. +46 (0)709 48 2233
andreas.karlsson@begroup.com


NASDAQ OMX Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 4,2 miljardia kruunua. BE Groupilla on noin 750 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com

Suomenkielinen lehdistötiedote on BE Group AB:n 20.7.2016 julkistaman pörssitiedotteen käännös. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote löytyy osoitteesta www.begroup.com

Lähetä sivu sähköpostilla
Olet lähettämässä sivua "BE Group Q2/2016: Parantunut tulos ja edelleen vahva kassavirta".
Täytä alla oleva lomake ja paina ”lähetä”.
Nimesi:
 
Ystäväsi sähköpostiosoite: