Kvalitāte un vide

Kvalitātes politika

„BE Group” ir aktīvi darbojusies kvalitātes nodrošināšanā jau kopš 1990. gadu sākuma. Grupas kvalitātes vadības sistēma ir SP sertificēta saskaņā ar jaunāko SS-EN ISO 9001:2008 standartu. Mūsu ikdienas darbā mēs izmantojam arī iekšējo kvalitātes politiku, lai nodrošinātu to, ka klients saņem visaugstāko kvalitāti, un mēs apsolām katram „BE Group” klientam, ka:

 • mēs būsim uzticams ilgtermiņa partneris;
 • produkti atbildīs mūsu klientu prasībām un vēlmēm;
 • mūsu personāls vienmēr apmierinās klientu prasības un vēlmes, darbojoties pareizi jau no paša sākuma;
 • visi darbinieki tiek iesaistīti centienos uzlabot kvalitāti;
 • kvalitātes sistēma tiek pastāvīgi izstrādāta.

Darbs vides aizsardzībā

Ar mūsu īpašo pozīciju starp tērauda ražotājiem un klientiem, „BE Group” ir iespēja palīdzēt samazināt ietekmi uz vidi tieši transporta jomā. Turklāt mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu mūsu pašu iekārtu enerģijas patēriņu, emisijas līmeni un atkritumu apsaimniekošanu.

Pagājušajā gadā esam veikuši vides sertifikācijas procesus visām grupas iekārtām Centrālās un Austrumeiropas uzņēmējdarbības zonā, un pašlaik visas vienības Somijā, Latvijā, Polijā, Čehijā un Slovākijā ir sertificētas atbilstoši ISO 14001 standartam. Līdz ar to 94% (2011.gadā) „BE Group” kopējo ienākumu tagad tiek radīti ekoloģiski sertificētās vienībās, un mūsu ilgtermiņa mērķis ir šo procentu palielināt vēl vairāk.

Vides aizsardzības politika

Grupas mēroga vides politika veido pamatu mūsu vides aizsardzības darbā. Vides aizsardzības politika tiek atjaunota nepārtraukti un ir izstrādāta arī tam, lai palīdzētu visiem darbiniekiem saprast, kā viņi var samazināt mūsu ietekmi uz vidi savos ikdienas uzdevumos. Vides politika nosaka, ka „BE Group”:

 • kā minimums ievēro pašreizējos vides tiesību aktus un vietējo varas iestāžu prasības;
 • ir ekonomisks enerģijas un dabas resursu izmantošanā;
 • notiek nepārtraukti uzlabošanas darbi, lai novērstu negatīvo ietekmi uz vidi. Vides stāvoklis tiek pastāvīgi novērtēts, veicot mērījumus un revīzijas;
 • tiek samazināts atkritumu daudzums un emisijas no mūsu iekārtām;
 • nosaka un veicina iespējas veikt labumu videi, veicot investīcijas un izmaiņas procesos un iekārtās;
 • apzinās vides jautājumu nozīmību, veicot pastāvīgas mācības;
 • dokumentē un paziņo par mūsu vides aizsardzības darbu mūsu darbiniekiem un sniedz atklātu un objektīvu informāciju ārējām ieinteresētajām pusēm;
 • uztur atbilstošu sagatavotību darbam ar dabas negadījumiem un netīšām vides emisijām.

 

Sūtīt pa e-pastu šo lapu
Jūs gatavojaties sūtīt šo lapu pa e-pastu "Kvalitāte un vide".
Lūdzu aizpildiet sekojošo formu un nospiediet sūtīt.
Jūsu vārds:
 
Jūsu drauga e-pasta adrese