Kompetensutveckling

 


Att personalen är företagets viktigaste resurs är på BE en självklarhet. Således är det helt naturligt att satsa på en kontinuerlig personalutveckling utifrån individuella behov. Utveckling av personalen är av särskild betydelse för att bibehålla och stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är en strategiskt viktig fråga. BE ska ha en långsiktig kompetensförsörjning som utgår från verksamhetens behov och tryggar kompetens, tillvaratar engagemanget i organisationen, uppnår arbetstillfredsställelse samt säkerställer företagets utveckling enligt affärsmålen.

Kompetens kan enkelt definieras som individens förmåga att lösa en uppgift. Kompetensutveckling är att utveckla individens förutsättningar för att utföra uppgiften. Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas oavsett om det sker genom utbildning, i det dagliga arbetet, med förnyade arbetsuppgifter eller genom workshops och nätverk.

Exempelvis anordnas ledarutvecklingsinsatser, säljutbildningar/säljkonferenser, arbetsmiljöutbildningar, travers- och truckutbildningar, studiebesök hos stålproducenter samt interna utbildningar så som produktutbildningar som hålls av våra produktchefer samt utbildningsinsatser inom HR-relaterade frågor.

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Kompetensutveckling".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: