Våra anställda ska må bra!

Psykosocial ohälsa är ett växande problem på svenska arbetsplatser. Stressrelaterade sjukdomar är idag en lika vanlig orsak till sjukskrivningar som belastningsskador. I ett försök att förebygga problemen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.

DE NYA REGLERNA trädde i kraft 31 mars i år. Under våren och sommaren har ett 40-tal chefer och skyddsombud på BE Group utbildats i det nya regelverket.

– Vi ser att stressen och arbetsbelastningen ökar även hos oss, och då gäller det att ta tag i det innan det blir ett problem. Det innebär stora vinster, både för individen och för företaget, om de anställda mår bra, säger Petra Fransson, HR-chef på BE Group.


BE ska vara en hälsosam arbetsplats. Om våra anställda trivs och mår bra på arbetet så gör de också ett bättre jobb, säger Sandra Håkansson och Petra Fransson.

Tredje gången gillt
Det är tredje gången gillt som Arbetsmiljöverket försöker införa regler för den psykosociala arbetsmiljön. Tidigare försök har strandat redan på remisstadiet, antingen på grund av arbetsgivare som hävdat att de har nog med regler ändå – eller av arbetstagarnas representanter som tyckt att de föreslagna föreskrifterna inte gått tillräckligt långt, berättar Janke Wikholm, konsult inom psykosocial arbetsmiljö och den som håller i utbildningen av BE Groups chefer och skyddsombud. Exakt vad den ökade psykosociala ohälsan beror på är svårt att säga, menar Janke Wikholm. Faktorer som minskad bemanning, ökad konkurrens och tidsjakt bidrar säkert.

– Detta är de problem som ökar snabbast på svenska arbetsplatser just nu. Om det sedan beror på att de blivit fler, eller att det blivit mer legitimt att sjukskriva sig på grund av detta är svårt att säga. Förmodligen handlar det om både och.

Höjer kunskapsnivån
Syftet med de nya föreskrifterna är enligt Janke Wikholm dels att höja kunskapsnivån om hur ohälsosamma arbetsplatser påverkar människor, dels att göra organisationerna mer lyhörda för problemen. Målgruppen är i första hand chefer och skyddsombud, men även medarbetarna har ett ansvar, poängterar Janke Wikholm.

– Om inte de anställda, de som befinner sig ute i verksamheten, känner till problematiken blir det svårt för chefer och skyddsombud att få respons när de börjar arbeta med detta.

Petra Fransson och hennes HR-kollega på BE Group, Sandra Håkansson, ser den två dagar långa utbildningen för chefer och skyddsombud som ett avstamp för det vidare arbetsmiljöarbetet inom företaget.

– Vi har formulerat ett antal övergripande mål. Efter kursen är det tänkt att deltagarna ska ta med sig dessa ut till sina medarbetare, och tillsammans med dem bestämma hur man ska jobba med dessa frågor i praktiken. Det är oerhört viktigt att alla känner sig delaktiga i detta arbete, det får inte fastna på chefsnivå utan måste komma underifrån, säger de.

Positivt mottagande
I BE-sammanhang pratas det ofta om den speciella BE-andan. Bland medarbetarna brukar den definieras i termer som omtänksamhet, lojalitet och högt i tak. För Petra Fransson och Sandra Håkansson är detta en positiv kraft. Något att värna om och ta tillvara på.

– Kamratskapen… man bryr sig om varandra. Samtidigt gäller det att vara lyhörd, det är inte alla som uppskattar när det är högt i tak, säger Sandra Håkansson.


En viktig och lärorik utbildning som ligger i tiden, det känns som att BE ligger långt fram i det här arbetet, menar BE:s Tobias Swanborg, Göran Joelsson och Björn Johansson.

Mottagandet bland de chefer och skyddsombud som gått den interna utbildningen har hittills varit mycket positiv. Det har varit en engagerad och aktiv dialog under seminarier och grupparbeten, konstaterar Petra Fransson. Janke Wikholm påpekar att även om de nya föreskrifterna är bindande, så är det högst frivilligt att göra som BE Group har gjort, och genomföra utbildningar av det här slaget.

– De företag som väljer att anlita mig är oftast redan långt komna, de ligger i framkant när det gäller arbetsmiljöarbetet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARBETSMILJÖVERKETS NYA FÖRESKRIFTER:
Trädde i kraft den 31 mars 2016 och gäller alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar, medan den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ovanstående är en artikel hämtad ur BE Groups tidning
Nya Dimensioner, nr 3 2016. Text och bild producerat
av Göran Engström för BE Groups räkning.


 


 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Våra anställda ska må bra!".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: