Råvaror och priser nr 3 2017

POSITIVA STÅLSIGNALER I TREDJE KVARTALET

En stabil och oförändrad prisutveckling förutspåddes innan sommaren. Under hösten ser dock priserna för både skrot- och malmbaserat material ut att stiga, både i Europa och Sverige. BE Group ser fram emot en stark och produktiv höst.

  Innan sommaren spådde vi en stabil, oförändrad prisutveckling för platta produkter. Med tanke på den fortsatt goda efterfrågan och de långa ledtiderna kändes prognosen väl underbyggd – men det blev inte riktigt så.

Det som saknades i ekvationen var den omfattande lageruppbyggnaden som europeiska stålservicecenter gjorde under våren och som man började ”REA” ut i början av sommaren. Vi kan nog betrakta det som ett tillfälligt hack i kurvan. Underliggande faktorer – efterfrågan och tillgång – talar nämligen för högre eller åtminstone bibehållen prisnivå under hösten. Dessutom ökar spotpriset för järnmalm vilket också driver på utvecklingen.

   Prognosinstitutet MEPS tror på ökande priser för plåt. Det samma gäller för armeringsstål, balk, specialstål och andra skrotbaserade plåtprodukter. Under sommaren har spotpriset på skrot i Europa ökat med ca 25 Euro per ton och i Sverige höjde Järnbruksförnödenheter sitt inköpspris för skrot med 70 kr/ton i juli och ytterligare 80 plus 250 kr/ton i augusti. Just nu ser det ut som om uppgången kommer fortsätta under tredje kvartalet.

Den goda takten i industrin fortsätter. Om vi tittar på det totala tonnaget som levererats av medlemmarna i Stål & Metallföreningen under årets första sju månader jämfört med samma period 2016, ser vi att det ökat med cirka fyra procent och att det är armeringsstål som står för den största ökningen.

Den 1:a augusti presenterade SILF och Swedbank sitt PMI- Inköpschefsindex. Vi konstaterar att det sjönk med 1,9 %-enheter till 60,4%. Det delindex som är positivt är ”produktionen”, medan ”orderingången” drar ned indexet. Även om vi aldrig lyckats se några tydliga samband mellan utvecklingen inom ståldistribution och detta index, så kan det vara värt att nämna eftersom det påverkar hela vårt samhälle.

Vad händer då på det internationella planet? Ja, positivt är bland annat att vi för närvarande inte hittar någon ny information om det eventuella importstopp på stål till USA som utreds på president Donald Trumps begäran. På London Metal Exchange ligger aluminiumnoteringarna rekordhögt, men eftersom den amerikanska dollarn försvagats gentemot Euron har detta inte märkts så mycket i Europa.

Vi noterar också att legeringstil­lägget för rostfritt stål sjönk kraftigt mellan juli och augusti. Detta var fjärde månaden i rad med sjunkande legeringstillägg. Legeringstilläggen för september innebär ett trendbrott. Pris­uppgången för nickel höjer tillägget för syrafast stål och innebär även att tilläg­get för rostfritt är nästintill oförändrat.

Nu ser vi fram emot en starkt och produktivt höst. Det är vanligen den tid på året då vi på BE Group har som mest att göra. Vi ser naturligtvis gärna att det blir så även i år.

AV MAX FJAESTAD
Chef Produkt & Inköp
BE Group Sverige AB

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Råvaror och priser nr 3 2017".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: