Koncept och värderingar


Vår affärsidé:

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

Vår vision:

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålserviceföretaget på de marknader vi är verksamma.

Våra värderingar:

BE Group har en stark företagskultur som bygger på sunda och affärsetiska principer. Grunden ligger i de grundläggande värderingar som fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet. Värderingarna handlar både om hur vi agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med. Dessa värderingar är Dynamiska, Transparenta och Hållbara.
 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Koncept och värderingar".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: