Kvalitetssäkrad armering

- BYGG STABILT FRÅN GRUNDEN

Varför ska man välja en certifierad leverantör av armering? Armering som armering – väl? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Det ställs tuffa krav både på materialets kvalitet och på utförandet av armeringsarbete. Mats Kennryd, produktchef för armering på BE Group reder ut begreppen.  


Varför är det så viktigt att kvalitetssäkra armering?

– I grunden handlar det om säkerhet, armeringen har en väsentlig bärande funktion i en konstruktion. Det är också ett myndighetskrav, där såväl Boverket som Trafikverket har tuffa regler för vilka kvaliteter vi får jobba med i Sverige. Sedan har vi de europeiska standarderna, produktspecifikationerna SS212540/EN10080, med normer för materialet.

Vad är det som bör kontrolleras?

– Dels att materialet har rätt egenskaper, dels att armeringsarbetet utförs enligt gällande regelverk. I båda fallen är det byggherren som har det yttersta ansvaret, men enligt Plan- och bygglagen, PBL, kan detta ansvar delegeras till en sakkunnig kontrollant.

– För kunden gäller det att kontrollera att materialet är kvalitetssäkrat. Och för att spara tid samt försäkra sig om att materialet verkligen lever upp till normen, är det både enklare och säkrare att beställa från en certifierad leverantör som BE Group. Då gör vi det jobbet åt kunden.

– Kunden har också ansvar för att kontrollera materialet när det anländer till arbetsplatsen, så att det överensstämmer med följesedeln både när det gäller kvalitet och dimensioner.

  
Kvalitetssäkrad armering.  

Vems ansvar är det att armeringsarbetet utförs på rätt sätt?

– Ytterst är det byggentreprenörens ansvar. Själva utförandet är ingenting som vi har att göra med. Däremot vill vi gärna vara med redan på ett tidigt stadium i planerings-processen för att diskutera lösningar, val av material och så vidare. Vi lägger oss alltså inte i dimensioneringen, eller mängden armering som ska användas, men vi kan komma med andra rekommendationer som underlättar arbetet för byggaren, exempelvis om de ska använda armeringsnät istället för lös armering, eller kanske rullarmering samt att vi levererar klippt och bockat samt svetsade enheter exempelvis korgar till pålar och kantbalkar.


Hur arbetar BE Group för att kvalitetssäkra material som levereras till kund?

– Det finns inget krav på oss att vi ska vara certifierat, men vi har valt att göra det ändå eftersom det innebär både en trygghet och en service åt våra kunder. Vi jobbar enbart med certifierade producenter av såväl armering och nät, även då det gäller verkstäder för klippning och bockning. Det finns två stora företag som är ackrediterade för certifieringar av leverantörer av armering, det bolag som vi valt att arbeta med heter Nordcert. Samarbetet med dem innebär bland annat att de med jämna intervall kommer hit och genomför kontroller hos oss.

– Det första vi gör om vi är intresserade av en ny leverantör är att kontrollera med Nordcert så att den aktuella leverantören är certifierad och var de får sitt material ifrån. Dessutom besöker vi dem för att göra egna kontroller.

Vilken hjälp och service kan BE Group erbjuda sina kunder?

– Allt från att diskutera och komma med rekommendationer när det gäller val av material, till att utifrån de aktuella ritningarna ta fram specifikationer för klippt och bockat material. När vi hjälper till med detta tar vi också ansvar för att materialet lever upp till de regler och normer som finns. Allt detta är viktiga steg i kvalitetssäkringskedjan.

För mer information om kvalitetssäkrad armering vänligen kontakta vår produktchef mats.kennryd@begroup.se.

------------------------------------------------------------------------------------------
Ovanstående artikel även publicerad i Nya Dimensioner nr 2 2017.

 

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Kvalitetssäkrad armering".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: