Återförsäljare i Uppland

BROMMA STÅL AB
Box 11140
Smältvägen 1
168 67 Bromma
Besöksadress:
Tfn: 08- 28 29 40
Fax: 08- 28 29 44
info@brommastal.se
KARL BENGTSSONS SMIDE AB
Ekbacken
187 70 Täby
Besöksadress:
Tfn: 08- 510 120 69
Fax: 08- 510 120 62
info@bengtssonssmide.se
UPPSALA HANDELSSTÅL AB
Björkgatan 75
753 23 Uppsala
Besöksadress:
Tfn: 018- 18 65 60
Fax: 018- 18 65 69
info@ua-handelsstal.se