Stålsorter

EN-norm Gamla SS
normen
Beskrivning
EN 1.4301 SS2333 Är ett austenitiskt rostfritt stål med god härdighet mot korrosion, även höga temperaturer och helt överlägset ferritiska (kromstål) rostfria stål i de flesta applikationer och miljöer. EN 1.4306 / EN 1.4307 är varianter av EN 1.4301 med låg kolhalt.
EN 1.4306
SS2352
Variant av EN 1.4301 med lägre kolhalt.
EN 1.4307
SS2352
Variant av EN 1.4301 med lägre kolhalt.
EN 1.4305
SS2346
Är ett austenitiskt rostfritt automatstål, med mindre god svetsbarhet.
EN 1.4404
SS2348
Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål. Korrosionsbeständigheten är mycket god mot allmän korrosion och punktfrätning. EN 1.4404 har genom sin högre halt Ni och Mo god resistens mot reducerande syror. Kolhalten är låg så att interkristallin korrosion undviks vid svetsning och bearbetning.
EN 1.4436
SS2343
Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4435
SS2353
Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4432
SS2353
Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4401
SS2347
Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4571
SS2350
Är ett molybdenlegerat och titanstabiliserat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404
EN 1.4460
SS2324
Är ett ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt syrafast stål, med god svetsbarhet.
EN 1.4462
SS2377
Är ett ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt syrafast stål som förenar många av de ferritiska och austenitiska stålens goda egenskaper. Tack vare sin höga krom och molybdenhalt har stålet mycket god hädighet mot punktfrätning och allmän korrosion.
En 1.4835
SS2368
Är ett austenitiskt stål utvecklat för användning i temperaturområdet 850-1100°C när särskilda krav ställs på hög krymphållfasthet och god härdighet mot korrosion.
EN 1.4539
SS2562
Är ett höglegerat helaustenitiskt rostfritt stål. En superaustenit med låg kolhalt och lägre känslighet för utskiljning av ferrit och sigmafas. Stålsorten är framtagen för att motstå korrosion i utspädd svavelsyra och är att rekommendera för fosforsyra och organiska syror.
EN 1.4547
SS2378
Är ett austenitiskt rostfritt stål som genom hög molybdenhalt bringats mycket god resistens mot punktfrätning och spaltkorrosion. Stålsorten är framtagen för användning i halogenidhaltiga miljöer som t.ex. havsvatten.
EN 1.4418
SS2387
Är ett härdbart höghållfast lågkolhaltigt martensit-austenitiskt rostfritt stål. Det kombinerar hög styrka och seghet med god svetsbarhet. Egenskaper som bibehålls efter svetsning. EN 1.4418 är avsett för applikationer i lätt korrosiv miljö där nämnda egenskaper krävs.

 

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Stålsorter".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: