Starkare erbjudande inom VKR-hålprofiler

- Varmformade konstruktionsrör ger många fördelar

BE Group har stärkt lagret och erbjudandet gällande varmformade hålprofiler, VKR. För kunderna innebär det flera fördelar, bland annat ökad tillgänglighet, kortare ledtider, vässade offerter och mer kompletta specifikationer.


                                                                                                      Bild från Tata Steel.

KONSTRUKTIONSRÖR – ELLER HÅLPROFILER som de också kallas – används vanligen i svetsade stålkonstruktioner där de bärande elementen är synliga. Rören formas i antingen varmt eller kallt tillstånd, något som ger olika egenskaper och som man måste ta hänsyn till vid dimensioneringen.

De varmformade konstruktionsrören brukar benämnas VKR och är på grund av sina många fördelar flitigt använda inte minst i byggsammanhang. Rören introducerades i Sverige på 1960-talet, och BE Group var genom sitt samarbete med det som idag är Tata Steel en av de första leverantörerna på den svenska marknaden.

Formas vid 900°C
Till skillnad mot kallformade hålprofiler, som formas i rumstemperatur, formas de varmformade kvadratiska och rektangulära hålprofilerna från Tata Steel vid stålets normaliseringstemperatur, ca 900°C. Värmen och normaliseringen bidrar till de unika egenskaperna.


Jan Arvidsson på Tata Steel - samarbetspartner till BE under
många år.
– När man hettar upp stålet blir det lätt att forma, det får en homogen struktur och man undviker restspänningar, förklarar Jan Arvidsson, produktchef på Tata Steel.

Vilka praktiska skäl finns det då att välja varmformade hålprofiler istället för de något billigare kallformade?

Jan Arvidsson konstaterar att pris-skillnaden inte alltid är helt relevant att prata om, eftersom de fördelar

som finns med Tata Steels varmformade hålprofiler – bland annat ökad bärighet och svetsekonomi – i många sammanhang kompenserar för ett något högre inköpspris.

Klarar mer belastning
Vilka är då fördelarna? Enligt Jan Arvidsson kan man förenklat dela in dessa i två huvudgrupper:
•  Fördelar som ges av geometrin.
•  Fördelar som ges av att materialet är spänningsfritt.

Redan i samband med bearbetningen, exempelvis varmgalvanisering och blästring, visar de varmformade konstruktionsrören upp stora fördelar.

– Risken när man bearbetar tunnväggiga kallformade rör är att man utlöser de restspänningar som finns i materialet.Detta kan leda till att röret slår sig och att eventuell maskinbearbetning måste göras om, men genom att använda sig av varmformade konstruktionsrör undviker man den risken, förklarar han.

Att materialet är spänningsfritt medför också ökat motstånd mot böjknäckning och utmattning. Dessutom ger det konstruktionen en större säkerhet vid överbelastning, genom att de mest belastade punkterna avlastas då flytgränsen överskrids.


                                                                                                       Bild från Tata Steel.

Kräver mindre svetsfog
Den största geometriska skillnaden är att varmformade hålprofiler från Tata Steel har en mycket snävare hörnradie. Detta ger bättre tvärsnittsegenskaper och därmed större lastbärande förmåga. Skarpare hörn medför dessutom att likstora profiler kan anslutas mot varandra utan omfattande fogberedning, samt att mängden svetsgods kan minskas rejält.

– Eftersom svetsgodset är mycket dyrare än själva hålprofilen finns det alltså en hel del pengar att spara i produktionen, säger Jan Arvidsson.

Ytterligare en skillnad som inte ska glömmas bort när man jämför kall- och varmformade konstruktionsrör har med designen att göra. Friheten från restspänningar och den större lastbärande förmågan hos de varmformade konstruktionsrören gör att man i vissa sammanhang kan gå ner i dimension, och därmed vinna vikt- och designmässiga fördelar.

Slutligen – med alla dess fördelar – finns det något rationellt skäl att välja kallformade konstruktionsrör istället för varmformade? Jan Arvidsson funderar en kort stund innan han svarar.

– Förvånansvärt sällan.

Klicka här för att se BE Groups hela lagerförda sortiment inom VKR-hålprofiler.

Kontakta våra säljare för mer information.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikeln ovan är sammanställd i samarbete mellan: Göran Engström, frilansjournalist, BE Group Sverige AB och Tata Steel.


 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Starkare erbjudande inom VKR-hålprofiler".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: