Valutaklausul

Valutaklausul BE Group Sverige AB

Vid försäljning från oss med valutaklausul gäller nedanstående grunder för beräkning av valutakursförändringar.

1. Baskurs
Den i vårt ordererkännande angivna kursen är baskursen.

2. Faktureringsdagens kurs
Faktureringsdagens kurs enligt angiven källa utgör BE Group Sveriges omräkningskurs. Om faktureringsdatum saknas används närmast tidigare kända kurs.

3. Källa för omräkningskurs
Källa för BE Groups omräkningskurs är Riksbanken växelkurs som offentliggörs på bankens hemsida.

4. Principer för omräkning:

4.1 Om kursen vid faktureringsdagen är högre än baskursen görs debitering av valutadifferensen om skillnaden är +1% eller större. Tillägg mindre än SEK 250 debiteras inte.

4.2 Oavsett kursskillnaden debiteras valutadifferensen om beloppet blir större än SEK 500.

4.3 Om kursen vid faktureringsdagen är lägre än baskursen görs kreditering av valutadifferensen om skillnaden är -2% eller större. Avdrag mindre än SEK 250 utbetalas inte.

5. Procentuell skillnad
Den procentuella skillnaden beräknas enligt följande:
((Faktureringsdagens kurs-Baskurs) /Baskurs) = Skillnad i %. Två decimaler tillämpas.

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Valutaklausul".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: