BE Group Finland flyttar produktion till sin utbyggda serviceanläggning i Lahtis.

den 26 januari 2010

BE Group Oy Ab, specialiserade på försäljning och produktionsservice inom stål, rostfritt stål och aluminium, har startat upp produktion in den utbyggda serviceanläggningen Lotila i Lahtis, Finland. Tidigare produktionsverksamhet i Mytäjäinen i Lahtis har upphört, emedan företagets huvudkontor kommer att finnas kvar på samma adress.

Förflyttningen ingår i en större strukturförändring där BE Groups lager av stål och metaller nu centrerats till Lahtis och Åbo, och där produktionsserviceanläggningar är förlagda till Lahtis, Åbo och Lappo. Genom denna omstrukturering effektiviserar BE Group sin materialhantering och ökar lageromsättningshastigheten. Förändringen leder också till en genomgående sänkning av transportkostnader.

Ny produktionsanläggning och höglager har byggts upp i Lahtis, en investering på 1, 8 M Euro som gjordes under 2009.

Denna omstrukturering kommer både att öka och förbättra BE Groups serviceerbjudande till kunderna.

-  Genom att strömlinjeforma produktion och lager är vi bättre förberedda att möta kundernas utmaningar och högre krav. På samma gång förbättrar vi konkurrensen i leverantörsledet. Vi är nu rustade för en ekonomisk återhämtning, säger Matti Tiira, VD för BE Group Oy Ab.

Sedan 2003, har BE Group konsekvent arbetat med att effektivisera sin verksamhet och har på så sätt lyckats öka andelen produktionsservice av den totala försäljningen från 41% till 47%

Enligt BE Groups långsiktiga strategi ska produktionskapaciteten på alla tre anläggningarna öka avsevärt. Målet är att andelen produktionsservice ska uppgå till 55% av BE Group Finlands totala försäljning i slutet av 2012.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Matti Tiira, VD, BE Group, tel. +358 (3) 825 2405, mobile: +358 50 552 2640, matti.tiira@begroup.fi

Ilpo Valtonen, Produktionsdirektör, BE Group, tel. +358 (3) 825 2285, mobile: +358 50 552 2611, ilpo.valtonen@begroup.fi


 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "BE Group Finland flyttar produktion till sin utbyggda serviceanläggning i Lahtis.".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: