Hållbar utveckling

Uppförandekod

Det är av största vikt för BE Group att tillsammans med sina anställda uppfattas som ett ekonomiskt, socialt, etiskt medvetet och ansvarsfullt företag. BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar vi har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle.

De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild.

Hållbarhetsarbete

BE Groups hållbarhetsarbete handlar om vår strävan att skapa ett ansvarsfullt företagande som ska genomsyra vår verksamhet. Vi arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan och att koncernen ska uppfattas som en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.
 
BE Group har en arbetsgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor. Denna grupp har identifierat ett antal prioriterade fokusområden som bedöms särskilt viktiga för koncernen. Fokusområden är begränsning av klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, kravställning och uppföljning i leverantörskedjan, integrering av hållbarhetsarbete i hela koncernen samt utökad dialog med nyckelintressenter.

Läs hållbarhetsrapporten från årsredovisningen här


 
E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Hållbar utveckling".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: