Vår historia

the founders of BE Group BE Group when it started

 

- från lokal handlare till europeisk partner

BE Groups ursprung finns i både Sverige och Finland. Namnet BE kommer från företaget Bröderna Edstrand som grundades i Malmö 1885, men koncernens historia började i Finland 1868.

1868 grundas Starckjohann & Co av Peter Starckjohann i finska Viborg. 1885 grundas Bröderna Edstrand av Hans och Jöns Edstrand i Malmö. Företagen är båda handelsfirmor verksamma på sina nationella marknader. Bröderna Edstrand säljer till en början även varor som tegel, papper och tekniska oljor, men under årens lopp kommer verksamheten att allt mer koncentreras mot stål och metall.


BE Group's (dåvarande Bröderna Edstrand) lager i Malmö 1937.

Under 1900-talet expanderar företagen på var sitt håll. 1937 inviger Bröderna Edstrand det som fortfarande är koncernens huvudkontor på Spadegatan i Malmö. I början av 1960-talet är Bröderna Edstrand en koncern med omkring 2500 anställda och 1974 noteras bolaget på Stockholms fondbörs.

1976 tar Stackjohann de första stegen in i det vi idag kallar produktionsservice. 1979 har Bröderna Edstrand för första gången en omsättning på över en miljard kronor.

1988 förvärvas Bröderna Edstrand av Trelleborg AB och efter tre generationers ägande lämnar familjen Edstrand företaget.

Under 1990-talet etablerar företaget enheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Parallellt expanderar Starckjohann Steel genom bland annat förvärv av företaget Mercantile och etablering i Estland.

1999 blir Nordic Capital majoritetsägare i Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel. De två företagen, inklusive sina olika dotterbolag i länderna runt Östersjön, bildar nu koncernen BE Group.

2004 säljer Trelleborg sina kvarvarande aktier i koncernen och 2006 åternoteras BE Groups aktie på Stockholmsbörsen.

Under 2000-talet fortsätter koncernens europeiska expansion med etableringar i Tjeckien och Slovakien.

Mer om BE Groups historia finns i jubileumsböckerna "Bröderna Edstrand 1960" av Georg Oddner (1960) och "Bröderna Edstrand - ett begrepp" av Rickard Bergh (1985).

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Historia".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: