Värderingar och karriärPå BE Group ser vi våra medarbetare som vår allra viktigaste resurs. Många gånger är det en eller några enskilda medarbetare som är ansiktet utåt gentemot en specifik kund, och därför är vi måna om att var och en som arbetar inom BE Group ska bidra till att vi uppfattas som en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Vår företagskultur bygger bland annat på det som vi definierat som våra grundläggande värderingar.

Grundläggande värderingar

BE Groups grundläggande värderingar ska fungera som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. Värderingarna handlar både om hur vi agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med.

Kundförståelse
– Vi förstår våra kunder och bidrar till deras framgång.

Resultat 
- Vi är kostnadseffektiva och tillsammans skapar vi resultat för våra kunder och oss själva.

Handling
- Vi provar nya lösningar och uppmuntrar till kreativitet och handling.

Ansvar 
- Vi tar ansvar och håller det vi lovar.

Öppenhet 
- Vi är öppna, raka och tydliga.

Vi försöker befordra medarbetare med stor potential till nya utmanande positioner men är också intresserade av att rekrytera kompetenser utanför företaget.

När vi söker nya medarbetare till huvudkontoret på BE Group kommer detta att publiceras på vår hemsida.

 

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Värderingar och karriär".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: