Affärsidé och koncept

Vår affärsidé

BE Group är ett handels- och servicebolag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice av stål, rostfritt stål och aluminium till industrikunder inom Europa. Genom att spara tid, kostnader och kapital åt våra kunder hjälper vi dem att stärka sin konkurrenskraft.

Vår vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget. 

Vår mission

BE Group ska förbättra kundernas konkurrenskraft.

Våra värderingar

BE Group har en stark företagskultur som bygger på sunda och affärsetiska principer. Grunden ligger i de fem grundläggande värderingar som fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet. Värderingarna handlar både om hur vi agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med. (Värderingarna är kortfattat beskrivna nedan.)

Kundförståelse
Vi förstår våra kunder och bidrar till deras framgång.

Resultat
Vi är kostnadseffektiva och tillsammans skapar vi resultat för våra kunder och oss själva.

Handling
Vi provar nya lösningar och uppmuntrar till kreativitet och handling.

Ansvar
Vi tar ansvar och håller det vi lovar.

Öppenhet
Vi är öppna, raka och tydliga.


 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Affärsidé och koncept".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: