Affärsidé och koncept

Vår affärsidé

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

Vår vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader vi är verksamma. 

Våra värderingar

BE Group har en stark företagskultur som bygger på sunda och affärsetiska principer. Grunden ligger i de grundläggande värderingar som fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet. Värderingarna handlar både om hur vi agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med. Dessa värderingar är Dynamiska, Transparenta och Hållbara.

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Affärsidé och koncept".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: