Affärsmodell

BE Groups affärsmodell tar avstamp i samarbetet med kunden och är uppbygd i fem steg.Genom att vara skickliga och ständigt uppdaterade i vart och ett av dessa steg kan vi uppfylla det som är vår mission: att förbättra kundens konkurrenskraft. 

Affärsmodellen är också starkt kopplad till våra tre säljkanaler: produktionsserviceförsäljning, lagerförsäljning och direktförsäljning. En specifik kund kan använda sig av en eller flera av dessa kanaler, beroende av hur behoven ser ut hos kunden. 

Hur vi arbetar

  • Utveckla kundrelationen
  • Bästa inköpen – Direktförsäljning
  • Optimerad lagerhållning – Lagerförsäljning
  • Konkurrenskraftig produktionsservice – Produktionsserviceförsäljning
  • Stärk kundens konkurrenskraft


E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Affärsmodell".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: