Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

BE Group har arbetat aktivt med kvalitetssäkring sedan början av 1990-talet. Koncernens system för kvalitetsledning är idag certifierat enligt den nya utgåvan, SS-EN ISO 9001. I vårt dagliga arbete använder vi oss dessutom av en intern kvalitetspolicy för att säkerställa att kunden får det vi kallar ”rätt kvalitet” och utlovar varje enskild kund hos BE Group:

 • Nöjda kunder ska leda till att BE Group är en långsiktig och pålitlig samarbetspartner.
 • Produkterna ska alltid väl tillgodose de krav och förväntningar som våra kunder har.
 • Våra medarbetare och våra medarbetares kompetens ska alltid svara upp mot  kundernas krav och förväntningar. Genom att dessutom samarbeta på ett effektivt sätt ser vi till att göra rätt från början.
 • Alla medarbetare ska engageras i kvalitetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet och vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbetssätt.
 • Kvalitetssystemet ska utvärderas och utvecklas löpande. Det gör att vi kontinuerligt följer upp vårt kvalitetsarbete och arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi eftersträvar att samarbeta med partners som arbetar ansvarsfullt och som använder godkända och väl dokumenterade ledningssystem för kvalitets- och miljöarbetet.
 • Företagets värderingar, vision och strategi ska utgöra basen för vårt kvalitetsarbete och våra processer för att därigenom säkerställa en hög prestationsförmåga med leveranssäkerhet och krav från kunder är i fokus.


Miljöarbete

Med vår position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som vi har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. Utöver detta arbetar vi för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Läs mer om vårt miljöarbete. 

Miljöpolicy

Grunden i vårt miljöarbete är en koncernövergripande miljöpolicy. Denna uppdateras löpande och har också utarbetats på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för alla medarbetare att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan minska miljöpåverkan. Miljöpolicyn säger bland annat att BE Group ska:

 • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
 • Hushålla med energi och naturresurser.
 • Verka för ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Genom mätningar och revisioner utvärderas miljösituationen löpande.
 • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från våra anläggningar minskar.
 • Ta vara på och befrämja möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och förändringar i processer och anläggningar.
 • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor.
 • Dokumentera och kommunicera vårt miljöarbete till våra anställda samt ge en öppen och saklig information till externa intressenter.
 • Ha en lämplig beredskap för att hantera miljöolyckor och oavsiktliga utsläpp till miljön.

 

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Kvalitet och miljö".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: