REACH

Bakgrund

Den nya europeiska kemikalieförordningen REACH (Regulation European Community 1907/2006) trädde I kraft den 1 juni, 2007. REACH handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Det rör de flesta industrier. Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö. Alla ämnen som produceras i eller importeras till EU, i mängder som överskrider 1 ton om året, måste registreras vid Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, i Helsingfors.

BE Groups förhållningssätt

Inom BE Group har vi fastställt vilket arbete som behöver göras för att vi ska uppfylla kraven som ställs av REACH, till exempel avseende rutiner för förhandsregistrering och registrering av ämnen. Vi kommunicerar med våra leverantörer för att kunna leva upp till våra skyldigheter. Enligt REACH är BE Group framför allt en så kallad ”nedströms-användare” av kemiska substanser men i vissa sammanhang också en importör. Som sådan kommer vi att förregistrera och registrera alla ämnen som vi importerar. För att säkra våra leveranser av material till kunderna kommer vi också att fråga våra leverantörer om de ämnar förregistrera och registrera alla de ämnen som de hanterar och som omfattas av REACH-förordningen. Om någon av dem inte avser att göra det kommer vi att registrera ämnena, alternativt se oss om efter alternativa ämnen eller leverantörer.

För ytterligare information om REACH och ECHA se följande web-sidor: http://echa.europa.eu/ och http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx.

 
För mer information vänligen kontakta:
Emilie Karlsson
Kvalitets- & miljöansvarig
BE Group Sverige AB
Box 6054, 600 06 Norrköping
Växel: 011-415 35 00, Direkt: 011-415 36 21
emilie.karlsson@begroup.se

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "REACH".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: