Vårt erbjudande

BE Groups organisation är uppdelad i de två affärerna Produktion och Distribution. Det innebär att BE Group bättre kan anpassa erbjudandet efter kundernas behov. I produktionsaffären innebär det ökat fokus på ”just-in-time”-leveranser och förbättrad effektivitet för kundernas produktion, och i distributionsaffären att leverera rätt produkter i rätt tid utifrån ett relevant erbjudande och effektiv lagerhållning. Organisationen utgörs av två affärsområden: Sverige & Polen respektive Finland & Baltikum.

Affärsområde Sverige & Polen
Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Sverige, Produktion Sverige & Polen samt Lecor Stålteknik i Kungälv (prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt). BE Group är dessutom 50% ägare i bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Affärsområde Finland & Baltikum
Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Finland, Distribution Baltikum och Produktion Finland.

Produktsortiment

Vårt sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs av långa och platta stålprodukter, armering, rostfritt stål och aluminium.

Långa stålprodukter
I långa stålprodukter ingår balk, hålprofiler, stångstål, och rör. Långa produkter används inom alla tänkbara konstruktioner exempelvis stålstommar, fackverk, broar, fordon och maskiner.

Platta stålprodukter
Platta stålprodukter representeras av plåt i olika former, exempelvis varmvalsad, kallvalsad eller metallbelagd. Plåt är en basprodukt inom tillverkande industri och används exempelvis inom byggnation, fordonsindustri samt maskin- och processindustri.

Armeringssortiment
I armeringssortimentet ingår armeringsstål och armeringsnät, produkter som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

Rostfritt stål
Inom sortimentet rostfritt stål ingår plåt, stång, rör och rördelar. Rostfritt stål, som har motståndskraft mot korrosion tack vare att det legerats med krom, används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.

Aluminiumsortiment
Aluminiumsortimentet omfattar bland annat plåt, profiler, stång och rör och BE Group levererar bland annat till legotillverkare och OEM-företag som jobbar med skyltar, vägmärken, byggnation eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.

Service

Vi erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt och aluminium med produktionsresurser inom kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning, blästring och målning.

Materialrådgivning, logistiklösningar och IT-tjänster
Vi erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.

Produktionsservice
Produktionsservice är en konkurrenskraftig lösning för att ta fram färdiga komponenter som kan gå direkt in i kundernas produktion.

E-posta denna sidan
Du är på väg att e-posta denna sidan "Vårt erbjudande".
Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka
Ditt namn:
 
Din väns e-postadress: