AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 28 DECEMBER 2018

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 92,5%
Övriga världen 7,5%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 26,0%
Juridiska personer 74,0%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 4 118 394 966 3,0%
501 - 1 000 394 295 887 2,3%
1 001 - 5 000 452 998 288 7,7%
5 001 - 10 000 79 556 995 4,3%
10 001 - 15 000 24 288 945 2,2%
15 001 - 20 000 21 360 894 2,8%
20 001 - 63 10 114 149 77,7%
TOTALT 5 151 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB