AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 SEPTEMBER, 2019

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 96,3%
Övriga världen 3,7%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 24,9%
Juridiska personer 75,1%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 970 378 992 2,9%
501 - 1 000 363 272 731 2,1%
1 001 - 5 000 428 940 468 7,2%
5 001 - 10 000 69 496 740 3,8%
10 001 - 15 000 19 224 963 1,8%
15 001 - 20 000 19 327 178 2,5%
20 001 - 56 10 369 052 79,7%
TOTALT 4 924 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB