NYHETER

Published:

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommunikén för jan-dec 2018 publicerades den 31 januari. Följ länken för att läsa rapporten.

Published:

ÅRSSTÄMMA 2019

Läs mer om vår årsstämma 2019.

Published:

BE GROUP Q3 RAPPORT

Delårsrapporten för jan-sep 2018 publicerades den 23 oktober. Följ länken för att läsa rapporten.