ORGANISATIONEN

ANPASSAR ERBJUDANDET EFTER KUNDENS BEHOV

BE Groups organisation är uppdelad i de två affärerna Produktion och Distribution. Det innebär att BE Group bättre kan anpassa erbjudandet efter kundernas behov. I produktionsaffären innebär det ökat fokus på ”just-in-time”-leveranser och förbättrad effektivitet för kundernas produktion, och i distributionsaffären att bli ännu bättre på att leverera rätt produkter i rätt tid utifrån ett relevant erbjudande och effektiv lagerhållning.

Utöver detta utgörs organisationen av två affärsområden: Sverige & Polen respektive Finland & Baltikum.

Affärsområde Sverige & Polen
Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Sverige, Produktion Sverige & Polen samt Lecor Stålteknik (prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt). BE Group är dessutom 50% ägare i bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Affärsområde Finland & Baltikum
Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Finland, Distribution Baltikum och Produktion Finland.