ReplicaWatches.to

ÅRSSTÄMMA 2023

ÅRSSTÄMMA 2023

BE Group ABs årsstämma hålls torsdagen den 20 april 2023 kl. 16.00 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast sju veckor innan årsstämman, det vill säga den 2 mars 2023. Ärendet skickas till AGM@begroup.com eller via post till Årsstämman, BE Group AB, Box 225, 201 22 Malmö.

I valberedningen inför årsstämma 2023 ingår:

Petter Stillström, AB Traction  
Alf Svedulf, Svedulf Fastighets AB
Johan Ahldin, The Pure Circle AB
Jörgen Zahlin, styrelseordförande BE Group AB    

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@begroup.com, (rubricera e-post "Till Valberedningen") eller brev till "BE Groups valberedning”, BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö.