KVALITET

ARBETAR AKTIVT MED KVALITETSSÄKRING

BE Groups system för kvalitetsledning är SP-certifierat enligt den nya utgåvan, SS-EN ISO 9001. I vårt dagliga arbete använder vi oss dessutom av en kvalitetspolicy för att säkerställa att kunden får det vi kallar ”rätt kvalitet”, denna kvalitetspolicy utlovas varje enskild kund hos BE Group.

BE GROUPS KVALITETSPOLICY

  • Nöjda kunder ska leda till att BE Group är en långsiktig och pålitlig samarbetspartner.
  • Produkterna ska alltid väl tillgodose de krav och förväntningar som våra kunder har.
  • Våra medarbetare och våra medarbetares kompetens ska alltid svara upp mot kundernas krav och förväntningar. Genom att dessutom samarbeta på ett effektivt sätt ser vi till att göra rätt från början.
  • Kvalitetssystemet ska utvärderas och utvecklas löpande. Det gör att vi kontinuerligt följer upp vårt kvalitetsarbete och arbetar med ständiga förbättringar.
  • Vi eftersträvar att samarbeta med partners som arbetar ansvarsfullt och som använder godkända och väl dokumenterade ledningssystem för kvalitets- och miljöarbetet.
  • Företagets värderingar, vision och strategi ska utgöra basen för vårt kvalitetsarbete och våra processer för att därigenom säkerställa en hög prestationsförmåga med leveranssäkerhet och krav från kunder är i fokus.