ReplicaWatches.to

ORGANISATIONEN

BE Group är ett av Nordens ledande handels och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium. Företaget startades i Malmö i slutet av 1800-talet och har idag sin huvudsakliga verksamhet i länderna runt Östersjön. Med hög kompetens, effektiva processer och en av norra Europas modernaste produktionsanläggningar erbjuder vi lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till våra kunder utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Verksamheten präglas av transparens, hållbarhet och en hög servicenivå där de långsiktiga relationerna till samarbetspartners och anställda står i fokus.

BE Group har idag verksamhet i sex olika länder, med försäljningskontor på flera platser i Sverige, Finland och Baltikum samt egna produktions- och lageranläggningar i Norrköping, polska Trebaczew samt finska Lappo, Lahtis och Åbo.

UPPDELADE I TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN

Organisationen är uppdelad i två affärsområden: Sverige & Polen samt Finland & Baltikum. I affärsområde Sverige & Polen ingår utöver BE Group Sverige och den polska verksamheten även det delägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, som är specialiserade på klippning och spaltning av tunnplåt.