ReplicaWatches.to

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BE Groups erbjudande består av ett stort antal produkter och tjänster som möter våra kunders materialbehov och erbjudandet utvecklas kontinuerligt efter deras önskemål.

BE Groups produktsortiment inkluderar långa och platta stålprodukter, armering, specialstål, rostfritt stål och aluminium.

BE Group erbjuder även produktionsservice som utgörs av kundlösningar där BE Group står för hela processen, från inköp och lagerhållning av obearbetad produkt, till kundanpassad vidareförädling av produkten och logistik optimerad för kundens verksamhet. BE Groups samlade produktionsresurser innebär minimering av spill och optimerade flöden. Genom att BE Group tar hand om en större del av materialbearbetningen kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

BE Group erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt och aluminium med resurser inom bland annat kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning samt blästring och målning.

För mer information om vårt erbjudande på de olika marknader där vi är verksamma vänligen besök hemsidorna för våra marknader eller kontakta BE Group.

PRODUKTSORTIMENT

LÅNGA STÅLPRODUKTER

I långa stålprodukter ingår balk, hålprofiler, stångstål, och rör. Långa produkter används inom alla tänkbara konstruktioner exempelvis stålstommar, fackverk, broar, fordon och maskiner.

PLATTA STÅLPRODUKTER

Platta stålprodukter representeras av plåt i olika former, exempelvis varmvalsad, kallvalsad eller metallbelagd. Plåt är en basprodukt inom både tillverkande industri och byggnation.

SPECIALSTÅL

Specialstål, som stång eller ämnesrör, används när det finns behov av material med förbättrade skärbarhetsegenskaper, högre hållfasthet, härdbarhet eller slitstyrka. Specialstål används inom verkstadsindustrin bland annat till maskindelar, axlar, kugghjul och till produkter inom hydraulik.

ROSTFRITT STÅL

Inom sortimentet rostfritt stål ingår plåt, stång, rör och rördelar. Rostfritt stål, som har motståndskraft mot korrosion tack vare att det legerats med krom, används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.

ARMERING

I armeringssortimentet ingår armeringsstål och armeringsnät, produkter som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

ALUMINIUM

Aluminiumsortimentet omfattar plåt, profiler, stång och rör och BE Group levererar bland annat till legotillverkare och OEM-företag som jobbar med skyltar, byggnation eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.

TJÄNSTER

PRODUKTIONSSERVICE

Vårt erbjudande inom produktionsservice omfattar olika processer där vi förädlar stål och andra metaller för att uppfylla specifika behov hos kunderna.

MATERIALRÅDGIVNING, LOGISTIKLÖSNINGAR OCH IT-TJÄNSTER

BE Group erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.

Kapning, blästring och målning av konstruktionsrör.

Gasskärning av grovplåt.