ReplicaWatches.to

VÅRA KUNDER

BE Groups kundbas kan delas in i två huvudsakliga segment: byggindustri och tillverkningsindustri. Genom att dela upp kunderna i olika segment kan vi mer effektivt anpassa vårt erbjudande efter kundernas olika behov och förutsättningar.

BYGGINDUSTRIN

Inom byggindustrin finns fyra undersegment:

  • Byggsmidesföretag som har behov av balk, konstruktionsrör, stång och grovplåt. Stålet köps oftast kapat, borrat eller grundmålat.
  • Regionala byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Rikstäckande byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Byggmaterialhandeln består av bygg- och järnhandelskedjor med behov främst inom armering men även inom konstruktionsstål.

TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Inom tillverkningsindustri finns tre undersegment:

  • Underleverantörer såsom legotillverkare, mekaniska verkstäder samt företag med projektinriktad service och underhåll till exempelvis processindustri.
  • Lokala och regionala stålåterförsäljare.
  • OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), industriföretag med tillverkning av egna produkter under eget varumärke