STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 28 DECEMBER 2018

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
CATELLA FONDFÖRVALTNING 955 476 7,3
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 895 543 6,9
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA 614 789 4,7
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND 316 548 2,4
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247 122 1,9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 192 497 1,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 162 232 1,3
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 151 716 1,2

Källa: Euroclear Sweden AB