KONCERNLEDNING

KONCERNLEDNINGEN

VD och koncernchefen ansvarar för bolagets affärsmässiga, strategiska och finansiella utveckling och leder och koordinerar den dagliga verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer och beslut. VD och koncernchefen utser också medlemmarna i koncernledningen efter avstämning med styrelsens ordförande. Koncernledningen består av fyra personer.


PETER ANDERSSON

VD och koncernchef
 
Född 1975
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet: VD Ineos Styrolution (2011-2016), Operations Manager Disab Vaccuum Technology (2006-2011) och olika befattningar på Alfa Laval (1998-2011)
Utbildning: Högskoleingenjör Lunds Tekniska Högskola
Aktieinnehav: 4 000
Aktieinnehav närstående: 0

DANIEL FÄLDT

CFO
 
Född 1976
Anställd sedan 2017

Tidigare erfarenhet: Ekonomidirektör Region Americas och Region South Europe/MEA på Bombardier Transportation (2013-2017), Ekonomidirektör Propulsion & Controls, Bombardier Transportation AB (2009-2013), Ekonomidirektör Gunnebo Entrance Control UK (2007-2009), olika befattningar inom Gunnebo Group (2002-2007)
Utbildning: Civilekonom, Bryant University samt Industrial Management vid KTH Executive School
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0

LASSE LEVOLA

Affärsområdeschef Finland
och Baltikum
 
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör i BE Group Finland (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0

SANDRA ERIKSSON

Inköpsdirektör
 
Född 1974
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet: Inköpschef Strategic Sourcing, Inköpschef Indirekt Material & Services, Inköpschef mekanik, Senior Inköpare på Toyota Material Handling Europe / BT Products AB (2006-2016)
Utbildning: Executive MBA, Handelshögskolan Stockholm
Aktieinnehav: 1 700
Aktieinnehav närstående: 0