ReplicaWatches.to

KONCERNLEDNING

KONCERNLEDNINGEN

VD och koncernchefen ansvarar för bolagets affärsmässiga, strategiska och finansiella utveckling och leder och koordinerar den dagliga verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer och beslut. VD och koncernchefen utser också medlemmarna i koncernledningen efter avstämning med styrelsens ordförande.


PETER ANDERSSON

VD och koncernchef
VD, BE Group Sverige AB
 
Född 1975
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet: VD Ineos Styrolution (2011-2016), Operations Manager Disab Vaccuum Technology (2006-2011) och olika befattningar på Alfa Laval (1998-2011)
Utbildning: Högskoleingenjör
Aktieinnehav: 5 490
Aktieinnehav närstående: 0

CHRISTOFFER FRANZÉN

CFO
 
Född 1977
Anställd sedan mars 2019

Tidigare erfarenhet: Senior Finance Business Partner inom Scan Global Logistics (2018-2020), CFO för Europarts svenska dotterbolag (2017-2018) och flera ledande controllerbefattningar inom Getinge och ArjoHuntleigh (2008-2016)
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 2 305
Aktieinnehav närstående: 0

LASSE LEVOLA

VD, BE Group Oy Ab
 
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör i BE Group Finland (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0