ReplicaWatches.to

PROSPEKT

NYEMISSIONER

BE Group har sedan 2014 genomfört 2 emissioner. Emissionerna har båda varit företrädesemissioner.


2014 genomfördes en företrädesemission för att förbättra BE Groups konkurrenskraft och förbättra Bolagets finansiella ställning.


2015 genomfördes ytterligare en företrädesemission för att reducera BE Groups skuldsättningsgrad och ge Bolaget finansiell styrka att klara såväl tillväxt som en eventuell fortsatt svag utveckling på marknaden.