IR-NYHETER

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 9 APRIL

2020-04-06

BE Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggörs torsdagen den 9 april kl. 13.00 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

BE GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OFFENTLIGGÖRS DEN 30 JANUARI

2020-01-13

BE Groups bokslutskommuniké 2019 offentliggörs torsdagen den 30 januari kl. 07.45. Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 24 OKTOBER

2019-10-17

BE Groups delårsrapport för perioden januari-september 2019 offentliggörs torsdagen den 24 oktober kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 18 JULI

2019-07-01

BE Groups delårsrapport för perioden januari-juni 2019 offentliggörs torsdagen den 18 juli kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

Klockan 09.00 den 18 juli hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group. 

Konferensen kan följas via webb: https://edge.media-server.com/m6/p/vo5hyrty 

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen: 

Sverige: 08-566 426 51, PIN: 32319241#
Sverige avgiftsfritt nummer: 0200883685, PIN: 32319241#

Storbritannien: +44 33 330 008 04, PIN: 32319241#
Storbritannien avgiftsfritt nummer: 08003589473, PIN: 32319241#

USA: +1 631 913 14 22, PIN: 32319241#
USA avgiftsfritt nummer: +1 855 857 06 86, PIN: 32319241#

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 25 APRIL

2019-04-15

BE Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2019 offentliggörs torsdagen den 25 april kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

Klockan 09.00 fredagen den 26 april hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group. 

Konferensen kan följas via webb: https://edge.media-server.com/m6/p/rqndzdn6 

BE GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OFFENTLIGGÖRS DEN 31 JANUARI

2019-01-30

BE Groups bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018 offentliggörs tisdagen den 31 januari kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare.

Klockan 09.00 den 31 januari hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group.

Konferensen kan följas via webb: https://edge.media-server.com/m6/p/vo9hdpy8 

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 23 OKTOBER

2018-10-15

BE Groups delårsrapport för perioden januari-september 2018 offentliggörs tisdagen den 23 oktober kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare.

Klockan 09.00 den 23 oktober hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group.

Konferensen kan följas via webb: edge.media-server.com/m6/p/xch7euv6
 

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 19 JULI

2018-07-12

BE Groups delårsrapport för perioden januari-juni 2018 offentliggörs torsdagen den 19 juli kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare.

Klockan 09.00 den 19 juli hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group. 

Konferensen kan följas via webb: edge.media-server.com/m6/p/owhup4ij
 

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 26 APRIL

2018-04-19

BE Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2018 offentliggörs torsdagen den 26 april kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

Klockan 09.00 den 27 april hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via webben, se information nedan. Värdar för konferensen är Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group. 

Konferensen är inte längre tillgänglig.

BE GROUPS DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGÖRS DEN 1 FEBRUARI

2018-01-25

BE Groups bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017 offentliggörs torsdagen den 1 februari kl. 07.45 (CET). Rapporten publiceras på svenska och engelska på koncernens hemsida, www.begroup.com, under fliken investerare. 

Klockan 09.00 den 1 februari hålls en webbkonferens på engelska. Konferensen kan följas via audiocast, se information nedan. Värdar för konferensen: Anders Martinsson, VD och Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO, BE Group. 

Konferensen är inte längre tillgänglig.