KALENDER

KALENDER 2022/2023

19 oktober Delårsrapport januari - september 2022 kl. 14:00
26 Januari Bokslutskommuniké 2022 kl. 14:00
Slutet på mars Årsredovisning 2022  
20 april Delårsrapport januari - mars 2022 kl. 14:00