KALENDER

KALENDER 2021/2022

27 januari 2022 Bokslutskommuniké 2021 kl. 14:00
Slutet av mars 2022 Årsredovisning 2021  
21 april 2022 Delårsrapport januari - mars 2022 kl. 14:00