ReplicaWatches.to

KALENDER

KALENDER 2023

13 juli Delårsrapport januari - juni 2023 kl. 11:00
18 oktober Delårsrapport januari - september 2023 kl. 14:00
24 oktober Avstämningsdag för rätt till andra utdelningen  
27 oktober Förväntad utbetalning av andra utdelningen  
Januari 2024 Bokslutskommuniké 2023