ReplicaWatches.to

HÅLLBARHET

MED HÅLLBARHET SOM DEL I VÅR VÄRDEGRUND

Av de ledord som ligger till grund för BE Groups värderingar är hållbar förmodligen det allra viktigaste, eftersom det ska genomsyra allt vi gör och alla de beslut som vi fattar – både på kort och på lång sikt. Hållbarhet är grunden för att vi ska fortsätta vara ett långsiktigt framgångsrikt företag. Det handlar dels om att minimera vår påverkan på miljön och klimatet, dels om att agera ansvarsfullt och respektfullt i relation till både anställda och våra externa samarbetspartners. Hållbarhet handlar också om att vara lönsamma, göra kloka investeringar och säkra verksamheten på lång sikt.

FOKUS PÅ TRE KÄRNVÄRDEN

BE Groups koncernledning har under året arbetat med att ta fram tre kärnvärden som ska vara en kompass för hur vi ska agera hållbart för att uppnå den övergripande strategin. Inom respektive fokusområde har man identifierat aktiviteter som ska driva hållbarhetsarbetet framåt.

CIRKULÄRT FÖRETAGANDE

Det material BE Group köper in ska användas i största möjliga utsträckning. Hanteringen av materialet ska optimeras för att minska spill och verksamheten strävar efter att vara så resurssnål som möjlig.

Läs mer

KLIMATINITIATIV

BE Group ska arbeta aktivt med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Miljöfrågor är en integrerad del av verksamheten och grunden i miljöarbetet är en koncernövergripande miljöpolicy.

Läs mer

SOCIALT ANSVAR

BE Group ska arbeta för en utvecklande och hälsosam arbetsmiljö och verka för det goda samhället. Bolaget ska tillämpa sunda affärsprinciper strävar efter att vara en aktiv del av samhället kring våra enheter.

Läs mer

HÅLLBARHETS-
RAPPORT

Läs vår hållbarhetsrapport, som är en del av årsredovisningen för 2023, här: PDF