HÅLLBARHET

VARA EN LEDANDE AKTÖR

BE Groups vision är att vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader bolaget är verksamt. I affärsidén ligger inte bara att BE Group ska kunna vara en ledande aktör när det gäller att köpa, sälja och bearbeta stål, utan dessutom vara en professionell samarbetspartner till kunderna. BE Group ska vara ett stöd i deras utveckling, hjälpa dem att identifiera såväl styrkor som svagheter och kunna erbjuda den bästa lösningen när det gäller tillgänglighet, kompetens och leveranssäkerhet.

BE GROUPS HÅLLBARHETSARBETE

BE Group arbetar för att minska bolagets miljöpåverkan samt för att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Hållbarhetsfrågorna är en viktig del i verksamheten och målet är att de ska vara integrerade i vardagen och beaktas i alla strategiska beslut och investeringar.

Läs vår hållbarhetsrapport, som är en del av årsredovisningen för 2021, här: PDF

PRIORITERADE OMRÅDEN

Hållbarhetsarbetet utgår från FNs Global Compacts 10 principer för ett ansvarsfullt företagande och innebär bland annat att vi ska:

  • Verka för att skapa en säker, inkluderande och utvecklande arbetsplats
  • Arbeta målmedvetet för att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan
  • Vara en pålitlig partner till våra affärspartners, leverantörer och kunder

 

BE
SUSTAINABLE

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på att ska skapa förutsättningarna för små och medelstora bolag att köpa hållbart stål till konkurrenskraftiga priser.