ReplicaWatches.to

CIRKULÄRT FÖRETAGANDE

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

Ett material som kan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet och återvinningsbarhet, är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Stål är i grunden ett hållbart material med väldigt lång livslängd. Det är världens mest återvunna material och den fossilfria stålproduktionen ställer krav på ytterligare återvinning. För BE Groups del innebär detta att materialet som köps in ska optimeras och användas i största möjliga utsträckning och resterande återvinnas. Verksamheten ska var så resurssnål som möjligt med materialutnyttjandet i fokus.

OBEROENDE STÅLDISTRIBUTÖR

BE Group är en oberoende ståldistributör som erbjuder produkter från flertalet stålproducenter runt om i världen. Bolaget följer utvecklingen gällande de krav som ställs inom området och hållbarhet är en parameter både i klassificeringen och utvärderingen av leverantörerna. BE Group letar aktivt efter leverantörer med ett uttalat hållbarhetsarbete som kan erbjuda produkter med lägre CO2-utsläpp.

EPD - Environmental Product Declaration 

I Sverige och Finland arbetar man kontinuerligt med tillgängliga EPD:er, både nya och med att uppdatera de befintliga. EPD står för Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration) och är en certifierad summering av den klimatpåverkan en produkt har under hela sin livscykel. Från första råvara, via produktion, transport och användning, till återvinning eller ”end of life” på annat sätt.

Besök www.begroup.se eller www.begroup.fi för mer information gällande tillgängliga miljövarudeklarationer.

BE
SUSTAINABLE

GRÖNT STÅL

BE Groups ambition är att kunna hjälpa små och medelstora bolag, som oftast köper stål i mindre kvantiteter, att köpa hållbart stål till konkurrenskraftiga priser. Redan idag är 100% klimatkompenserat stål en del av erbjudandet till kunderna. Diskussioner förs med flera europeiska stålproducenter och bolaget följer utvecklingen mot lägre, och till slut noll, utsläpp av fossil koldioxid inom pågående leverantörsprojekt.