LARGEST SHAREHOLDERS

LARGEST SHAREHOLDERS DECEMBER 28, 2018

NAME NUMBER OF SHARES %
AB TRACTION 2,902,526 22.3
CATELLA FONDFÖRVALTNING 959,029 7.4
SWEDBANK ROBUR FONDER 931,337 7.2
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 895,543 6.9
THE PURE CIRCLE AB 642,285 4.9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247,122 1.9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 192,497 1.5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 162,232 1.3
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 151,716 1.2
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 147,851 1.1

Source: Euroclear Sweden AB