ReplicaWatches.to

AKTIEKAPITAL

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Tidpunkt och transaktion   Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet, SEK Totalt aktiekapital, SEK
2016-05-31 Sammanläggning 1:20 -247 192 371 13 010 124 - 260 202 495
2015-06-18 Nyemission 185 474 367 260 202 495 185 474 367 260 202 495
2015-06-18 Minskning av aktiekapital - - -77 778 257 -74 728 127
2014-03-25 Nyemission 24 728 128 74 728 128 50 465 567 152 506 384
2006-09-26 Nyemission 73 704 50 000 000 150 416 102 040 816
2006-09-26 Aktiesplit 49:1 48 907 392 49 926 296 - 101 890 400
2004-12-01 Nyemission 18 904 1 018 904 1 890 400 101 890 400
1999-11-30 Nyemission 999 000 1 000 000 99 900 000 100 000 000
1999-10-04 BE Group bildas 1 000 1 000 100 000 100 000