ReplicaWatches.to

AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2024

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 97,1%
Övriga världen 2,9%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 31,8%
Juridiska personer 68,2%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 10 218 856 563 6,6%
501 - 1 000 636 495 801 3,8%
1 001 - 5 000 495 1 019 498 7,8%
5 001 - 10 000 51 383 485 3,0%
10 001 - 15 000 12 157 552 1,2%
15 001 - 20 000 20 368 069 2,8%
20 001 - 38 9 729 156 74,8%
TOTALT 11 470 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB