AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2022

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 86,4%
Övriga världen 13,6%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 22,7%
Juridiska personer 77,3%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 11 761 897 194 6,9%
501 - 1 000 574 427 909 3,3%
1 001 - 5 000 462 955 734 7,4%
5 001 - 10 000 55 379 661 2,9%
10 001 - 15 000 18 225 893 1,7%
15 001 - 20 000 17 301 886 2,3%
20 001 - 43 9 821 847 75,5%
TOTALT 12 930 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB