ReplicaWatches.to

AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2023

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 96,8%
Övriga världen 3,2%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 13 018 1 041 905 8,0%
501 - 1 000 714 547 249 4,2%
1 001 - 5 000 497 1 047 333 8,1%
5 001 - 10 000 57 414 353 3,2%
10 001 - 15 000 12 153 340 1,2%
15 001 - 20 000 15 265 154 2,0%
20 001 - 39 9 540 790 73,3%
TOTALT 14 352 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB