AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS, 2022

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 86,7%
Övriga världen 13,3%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 22,5%
Juridiska personer 77,5%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 10 693 820 710 6,3%
501 - 1 000 513 384 381 3,0%
1 001 - 5 000 444 929 193 7,2%
5 001 - 10 000 49 338 816 2,6%
10 001 - 15 000 20 261 909 2,0%
15 001 - 20 000 9 157 940 1,2%
20 001 - 45 10 064 842 77,4%
TOTALT 11 773 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB