AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 SEPTEMBER, 2021

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 86,7%
Övriga världen 13,3%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 20,9%
Juridiska personer 79,1%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 5 584 486 675 3,7%
501 - 1 000 359 267 928 2,1%
1 001 - 5 000 380 820 422 6,3%
5 001 - 10 000 41 285 051 2,2%
10 001 - 15 000 21 257 348 2,0%
15 001 - 20 000 15 261 474 2,0%
20 001 - 50 10 631 226 81,7%
TOTALT 6 450 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB