ReplicaWatches.to

AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS, 2024

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 96,9%
Övriga världen 3,1%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 30,7%
Juridiska personer 69,3%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 10 847 898 117 6,9%
501 - 1 000 640 499 102 3,8%
1 001 - 5 000 512 1 065 461 8,2%
5 001 - 10 000 55 400 028 3,1%
10 001 - 15 000 13 172 863 1,3%
15 001 - 20 000 19 344 074 2,7%
20 001 - 39 9 630 479 74,0%
TOTALT 12 125 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB