AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2021

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 87,3%
Övriga världen 12,7%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 21,1%
Juridiska personer 78,9%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 4 061 374 135 2,9%
501 - 1 000 307 228 900 1,8%
1 001 - 5 000 340 751 945 5,8%
5 001 - 10 000 42 286 036 2,2%
10 001 - 15 000 17 210 264 1,6%
15 001 - 20 000 15 265 257 2,0%
20 001 - 47 10 881 955 83,7%
TOTALT 4 830 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB