ReplicaWatches.to

AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 DECEMBER, 2022

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 89,8%
Övriga världen 10,2%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 23,8%
Juridiska personer 76,2%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 10 992 851 448 6,6%
501 - 1 000 577 442 642 3,4%
1 001 - 5 000 472 974 823 7,5%
5 001 - 10 000 52 380 709 2,9%
10 001 - 15 000 26 333 275 2,6%
15 001 - 20 000 11 190 002 1,5%
20 001 - 41 9 837 225 75,6%
TOTALT 12 101 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB