STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 DECEMBER, 2021

NAMN ANTAL AKTIER %
SVEDULF FASTIGHETS AB 3 183 172 24,5
AB TRACTION 3 177 894 24,4
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 693 108 5,3
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642 285 4,9
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 193 835 1,5
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 167 845 1,3
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 167 607 1,3
QUILTER INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 144 194 1,1
THORELL, JOHAN 129 543 1,0

Källa: Euroclear Sweden AB