STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 MARS, 2020

NAMN ANTAL AKTIER %
SVEDULF FASTIGHETS AB 2 999 712 23,1
AB TRACTION 2 955 973 22,7
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 800 070 6,2
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 257 134 2,0
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 209 040 1,6
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,1
INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 145 667 1,1
NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB (PUBL) 144 258 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB