STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 JUNI, 2021

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 3 155 560 24,3
SVEDULF FASTIGHETS AB 3 102 442 23,9
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 849 811 6,5
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 246 206 1,9
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 191 511 1,5
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY 150 000 1,2
RIDDERSTRÅLE, DÖDSBO, CARL-ERIK 145 846 1,1
INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 143 501 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB