ReplicaWatches.to

BOLAGSSTYRNINGS-RAPPORTER

STYRNINGEN AV BE GROUP

Styrningen av BE Group grundas på den svenska aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), BE Groups bolagsordning samt andra relevanta regelverk. Förutom lagar, regler och Koden tillämpar BE Group interna styrinstrument såsom uppförandekoden.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023

Inkl. revisors yttrande


Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande

Inkl. revisors yttrande