ReplicaWatches.to

HISTORIA

ETT ANRIKT BOLAG

BE Groups historia tar sitt avstamp i slutet av 1800-talet. Närmare bestämt år 1885, då bröderna Hans och Jöns Edstrand grundar Bröderna Edstrand. Familjeföretaget har sin bas i Malmö och erbjuder handelsstål till i första hand den lokala industrin. Bolaget stannar i familjen fram till 1988, då Trelleborg AB tar över ägandeskapet. Tillsammans med Nordic Capital bildas så småningom ett samägt bolag, där även finska Starckjohann Steel (grundat 1868) ingår.

I slutet av 1990-talet etablerar bolaget enheter i flera länder runt Östersjön, bland annat i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Den europeiska expansionen fortsätter i början av 2000-talet och år 2006, efter att Trelleborg AB avyttrat samtliga aktier, noteras bolaget på Stockholmsbörsen under det gemensamma koncernnamnet BE Group. 2008 bildas joint venture-alliansen ArcelorMittal BE Group SSC AB. 2022 utökas armeringsverksamheten i Sverige med en ny fabrik i Norrköping, BE Group Produktion Arvika förvärvas och Lecor Stålteknik avyttras.


1800-TALET

1868 grundas Starckjohann & Co av Peter Starckjohann i finska Viborg.

1885 grundas Bröderna Edstrand av Hans och Jöns Edstrand i Malmö.

1900-TALET

1974 noterades Bröderna Edstrand på Stockholms Fondbörs.

1976 tar Starckjohann de första stegen in i det vi idag kallar produktionsservice.

1988 förvärvas Bröderna Edstrand av Trelleborg AB och efter fyra generationers ägande lämnar familjen Edstrand företaget.

Under 1990-talet etablerar företaget enheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Parallellt expanderar Starckjohann Steel genom bland annat förvärv av företaget Mercantile och etablering i Estland.

1999 blir Nordic Capital majoritetsägare i Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel. De två företagen, inklusive dotterbolag i länderna runt Östersjön, bildar nu en koncern.

2000-TALET

Under 2000-talet fortsätter koncernens europeiska expansion med etableringar i Tjeckien och Slovakien.

2004 säljer Trelleborg sina kvarvarande aktier i koncernen.

2006 åternoteras aktien på Stockholmsbörsen och koncernen antar det gemensamma namnet BE Group AB.

2008 förvärvar koncernen 50% av aktierna i det joint venture som går under namnet ArcelorMittal BE Group SSC AB.

2010 förvärvar koncernen Lecor Stålteknik i Kungälv.

2017, 80 år efter invigningen av kontoret på Spadegatan, flyttar koncernen huvudkontoret till Krangatan i Malmö.

2020 centraliseras den svenska lager- och produktionsverksamheten till Norrköping.

2022 utökas armeringsverksamheten i Sverige med en ny fabrik i Norrköping, BE Group Produktion Arvika förvärvas och Lecor Stålteknik avyttras.